Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, бул. „България“ 75-Б


Бетоновите подове в производствени цехове, хипермаркети, хладилни камери , складове, гаражи, работилници, индустриални площи, кланици, болници и   др.    са подложени на непрестанно механично износване (изтриване, удряне и др.) и химическо увреждане от разтворители, петролни продукти, отпадъци и др.

ПРЕДИ
СЛЕД

Ето защо изискванията към съответните им приложения е наложило използването на покрития за тяхната защита и подобряване на механичните и химичната им устойчивост. Химичните производители  ни предлагат палитра от епоксидни , полиуретанови и акрилни самонивелиращи покрития с различни химични и механични свойства.

Изкуствените смоли използвани при полагането на подови настилки се произвеждат под строг технологичен контрол, като се спазват абсолютно всички стандарти и притежават необходимите сертификати за безвредност на полимерния състав. Тези видове подове трябва да бъдат с ниски емисии на летливи органични съединения, въздушно-преносими молекулни замърсители и твърди частици. Тези специфични качества се вземат под внимание в хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, лабораториите, производството на електронни компоненти, фармакологията, автомобилостроенето, изграждането на спортни площадки и всички промишлени отрасли, които развиват производството си в така наречените чисти помещения.

Основните качества на подовите покрития са базирани на двукомпонентен или трикомпонентен слой съдържащ задължително един или няколко слоя грунд /в зависимост от повърхността / и един или два слоя завършващи износоустойчиви повърхностни слоеве съставени  един или няколко компонента.
Най-разпространеното изискване към покритията е износоустойчивост и в  този   аспект те се делят на три основни групи:

  1. Покрития за нисък трафик-обикновено пешеходен  и са покрития с много малка дебелина (два слоя)
  2. Покрития за средно натоварване-предприятия, складове, гаражи със среден пешеходен трафик и транспортни средства с гумени колела с голям диаметър  с дебелина около 1-1,5 мм съставени от два слоя
  3. Покрития за висок трафик (висока износоустойчивост) –производствени цехове хипермаркети хладилни камери и индустриални площи с трафик на транспортни средства с полиамидни и пластмасови колела с малък диаметър и твърди отпадъци (стружки масла твърд прах)  изградени от два слоя с три компонента единият от които кварцов пясък висока чистота и точна  зърнометрия. Дебелината на тези покрития е в рамките между 2 и 3 мм.

Нашето съвремие става все по-зависимо от електрическите и електронни уреди а масовата им употреба и производство в промишлеността налага използването на антистатични покрития. Те имат за цел да отведат натупаното статично електричество  от използваната техника и машини безпрепятствено към земята за да се осигури безопасна работна среда. Все по-строги стават изисквания към помещения в които има разположени компютри, машини, предачни машини в текстилни фабрики, лаборатории, болнични заведения, места където се преработват или съхраняват леснозапалими вещества, електростанции, складове за боеприпаси и много други. Именно за тях е характерно използването на тези антистатични покрития които в същото време не трябва да отстъпват  на останалите системи по механична и химическа здравина!

Покритията за противохлъзгащ  под  позволяват стабилен контакт в среди с възможност от разливане на масла и течности, открити площи  както и хладилни камери за храна и материали. Тези смеси съдържат един компонент със ситна зърнометрия именно които осигурява тази фина грапавина. Покритията от този тип са съставени от повече слоеве като в никакъв случай не отстъпват на изискванията за износоустойчивост подобно на останалите както притежават допълнително и устойчивост към органични и неорганични киселини, основи, петролни продукти, някои разтворители и отпадъци съобразено с характера на тяхното приложение.

Основна роля за изграждане на добър под освен качествените материали има и подготовката за тяхното полагане. Нашата фирма разполага със специализирана техника за диамантено шлайфане оборудвани с индустриални вакумни екстрактори която е в основата на изглаждането на стари настилки и  подготовката на нови подове. За старите естествено е необходимо да се извършат още редица допълнителни дейности по изкърпването и запълването на цепнатините и дупките от дългогодишната им употреба.

ШЛАЙФАН БЕТОН

Бетоновите настилки /пердашен бетон/ представляват бетонови подове изградени от армиран механично обработен бетон. Те съчетават качествата на строителният бетон и практичната лекота при поддръжка и употреба. Тези настилки са с висока механична якост, прекрасни експлоатационни характеристики и естетически вид.

Прочети повече