Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, бул. „България“ 75-Б


Тоил ЕООД с одобрен проект за европейско финансиране


02.10.2020г.

По проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Проект: BG16RFOP002-2.073-21816-C01
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: ТОИЛ ЕООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв.
европейско и  1 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 30.09.2020г.
Край: 30.12.2020г.

ШЛАЙФАН БЕТОН

Бетоновите настилки /пердашен бетон/ представляват бетонови подове изградени от армиран механично обработен бетон. Те съчетават качествата на строителният бетон и практичната лекота при поддръжка и употреба. Тези настилки са с висока механична якост, прекрасни експлоатационни характеристики и естетически вид.

Прочети повече