Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, бул. „България“ 75-Б


Бетоновите настилки /пердашен бетон/ представляват бетонови подове изградени от армиран механично обработен бетон. Те съчетават качествата на строителният бетон и практичната лекота при поддръжка и употреба. Тези настилки са с висока механична якост, прекрасни експлоатационни характеристики и естетически вид.

 

Подовете от бетон  са предпочитано решение при изграждането на производствени цехове, хипермаркети, открити и закрити паркинги , складове, гаражи, логистични центрове, хангари, работилници, индустриални площи, бензиностанции, оранжерии и др.

Друго приложение  наблюдаващо се  през последните години в строителството е пердашенето на фундаментните плочи /основи/ на сградите.

 

Трябва да подчертаем че това е вариант за икономия на средства /бетон, армировка и труд/ и печелене на височина в сутерена /около 10см/ но е нарушаване на технологията на строителство което не се отразява конструктивно на сградата! 

Възложителят в този случай трябва да приеме факта от невъзможността да се направят конструктивни разрези тъй като фундаментната плоча е конструктивен елемент и всякакъв вид механично въздействие върху основата е забранен.

Тук е момента да отбележим, че в разговорният език се е наложила терминология, в която „пердашеният бетон” е заменен с „шлайфан бетон” и с това понятие се разбира полагането на нова бетонова настилка изравнена и загладена с моторни заглаждачи наречени „пердашки” или „хеликоптери”.

Направата на нова бетонова настилка или /пердашен бетон/ е сериозно начинание за което е необходимо основата върху която ще изпълнява  да е безкомпромисно изработена.

Изискване е хумусният слой да се отстрани и на негово място да се насипе фракция, която да се уплътни на слоеве като  най-добрият вариант е материала  да бъде трошенокаменен притежаващ т.нар. заклинващо свойство.

Армирането на бетоновият под е индивидуално инженерно решение и е съобразено с натоварването което трябва да понесе в продължение на експлоатационният му живот.


В последните години вместо традиционната армировка от заварена мрежа все по-широко разпространение намира дисперсното армиране. То има опции да се изпълнява с метални или синтетични фибри вложени директно в инертният материал /ЕДМ/, бъркалото на бетоновият възел или транспортният миксер преди потегляне.

Тук ще отбележим че дисперсното армиране ориентира армиращият материал равномерно по цялата дебелина на бетона и така се осигурява по голямо съпротивление на натоварването при динамичен товар.

Минималната дебелина на бетоновата настилка е 10 см като това се приема за компромисен вариант и е предназначен само за пешеходни зони.

Наложилата се дебелина при изграждането на площи за индустриални цели е 20 см но може да достигне и до 30 см при по-сериозни изисквания!

Микро пукнатините които се получават при обработката на обикновеният бетон при пердашените бетони се преодоляват с микро полипропиленови фибри. Добавяйки ги към бетоновата смес те осигуряват допълнителна здравина на видимият слой.


Полагането на бетона е процес при който се извършва изтеглянето, уплътняването и нивелирането на бетона. Този процес е един от най-важните за разхода на бетон, за неговата здравина, която зависи от уплътнението на бетона и за постигането на една добра и равна повърхност или настилка с удобни наклони. Нашата фирма разполага със специализирана техника с лазерно ръководено на зададеното ниво като процеса е едновременно изпълняван за нивелиране  и уплътняване /вибриране/ от една и съща машина.

За пердашенето - шлайфането на бетоновата повърхност се използват специализирани машини наречени пердашки - хеликоптери (единични или двойни), посредством които обработваната повърхност достига желаната гладкост. В някои случаи е необходимо повърхностният слой да бъде награпавен , което се извършва с помощта на инструмент, които оставя ситни линии допринасящи за доброто сцепление с гумите на автомобилите и машините и е подходящо за различни рампи и паркинги на открито.

За постигане на устойчивост на износване е необходимо към бетоновата повърхност преди пердашене да се разстели допълнително посипка наречена топинг и да се втрие в младата бетонова смес за да се съедини с нея. Тази посипка се използва в случаи, когато се очаква интензивен трафик и добавя допълнителен слой устойчив на абразия.

Конструктивните разрези на бетоновата настилка са също изключително важен момент в направата на качествен бетонов под. Разрезите създават крехки линии в голямата плоча /настилка/ и по-този начин бетоновият под се освобождава от създадените напрежения при втвърдяването точно под направените разрези.

С една дума с това действие ние „показваме и помагаме” на настилката къде да се спука /естетически/ като в противен случай тя ще направи същото действие но хаотично /паяжино образно/а това е неприятно и непрофесионално.

Импрегнаторите са химикали, които проникват в бетоновата повърхност и запълват малките микро пукнатини, като се свързват със съставките на бетона и му осигуряват една по-здрава повърхност, устойчива на омазняване, разпрашаване и не на последно място удължават неговият живот.

 

 

Още една практична възможност за употребата на бетоновите настилки е направата на бетонови тротоари.

Те по разбираеми причини са също толкова удобни и лесни за експлоатация подобно на пердашените бетони, и като допълнително качество можем да добавим, че със своята гладкост дори ги превъзхождат и правят по-лесни за поддръжка и почистване.

Инженерите от строителна компания „ТОИЛ“ ЕООД не симпатизират на определена марка добавки за бетон, а предлагат гъвкави варианти според тяхната специфика, стремейки се да намерят най-добрата алтернатива за съответния проект.

ЕПОКСИДНИ ПОКРИТИЯ

Изкуствените смоли използвани при полагането на подови настилки се произвеждат под строг технологичен контрол, като се спазват абсолютно всички стандарти и притежават необходимите сертификати за безвредност на полимерния състав. Най-разпространеното изискване към покритията е износоустойчивост и в този аспект те се делят на три основни групи:

Покрития за нисък трафик
Покрития за средно натоварване
Покрития за висок трафик (висока износоустойчивост)

Прочети повече